• 1

Velkommen!

Vi tilbyr kurs og forelesninger, se vårt utvalg. Ved behov skreddersyr vi for deg.

Våre forelesere bygger på egne erfaringer som brukere av helsetjenester, som likepersoner i organisasjonslivet og sin fagkompetanse. Vi formidler betraktining om likeverd i kommunikasjon og samhandling mellom fagpersoner og mottakere av ulike tjenester. Brukerperspektiv, brukermedvirkning og brukerstyring er sentralt.

VilVidere.no ønsker gjennom gode eksempler - fra eget og andres liv - å inspirere til trivsel i tjenesten og trivsel for dem som bruker tjenestene.

Vilvidere.no er til nytte for de som gir eller mottar helsetjenester og alle som vil vite mer om liv som leves annerledes.

Kopirett © 2021 Vilvidere.no. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer