Forelesninger

Forelesningene omhandler

bullet-orangeKommunikasjon og samhandling

bullet-orangeLikeverd og menneskeverd

bullet-orangeBrukermedvirkning

bullet-orangeBrukerperspektiv

bullet-orangeBrukerstyring

VilVidere.no leverer med glede forelesninger til alle som tenker at brukererfaringer er nyttige.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller for å avtale tid og sted.
Prisene vil variere i forhold til oppdragenes art og lengde.

Kommunikasjon og samhandling

Trygghet, kunnskap og informasjon er grunnleggende for å trives som utøver og som bruker. VilVideres forelesere kjenner utfordringer knyttet til kommunikasjon og samhandling fra brukersiden. Å formidle brukererfaringer i andre sammenhenger enn i hjelper-mottaker-situasjon viser seg å være nyttig. Informasjonsflyten oppleves friere når fagpersoner og bruker er uten forpliktelser overfor hverandre.

VilVidere vil gjerne delta i fora hvor kommunikasjon og kunnskap bidrar i utviklingen av helsetjenestene.

Likeverd og menneskeverd

Alle mennesker har heldigvis den samme iboende verdighet, uansett hva vi gjør. Likevel kan opplevelsen av egenverdien bli påvirket av endringer i livet. VilVidere formidler tanker om å finne en identitet, og dilemma som oppstår når sykdom eller skade gir livet en annen vending.

VilVidere ønsker å gi av erfaringene om respektfulle møter mellom dem som yter tjenester og dem som mottar tjenester.

Brukermedvirkning

Vilvidere kjenner godt til hvor positivt det er når bruker- og hjelpermedvirkningen fungerer. Medvirkning er til fordel for utmåling og igangsetting av tiltak. Mange faktorer påvirker brukermedvirkningen. Det kan dreie seg om makt og avmakt, om styrke og sårbarhet og om hva som gir livet god kvalitet.

VilVidere presenterer gjerne erfaringer fra medvirkningsprosesser.

Brukerperspektiv

Det vi legger merke til når vi ser hverandre og hvordan oppdagelsene tolkes, vurderes opp mot erfaringer vi bærer med oss. Helsepersonell har erfaringer fra kontakt med brukere og brukere har erfaringer fra møte med helsepersonell. Noen ganger er det rett å vurdere førsteinntrykket opp mot erfaringer, andre ganger er det riktigere å nullstille.

Som illustrasjon forteller Tone om faren for at synet kan bedra - det viste seg å være noe annet enn det hennes erfaring tilsa...

Brukerstyring

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere hjemmetjenestene på. Brukeren får i prinsippet styre hvem som ansettes, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider. Brukeren går fra å være mottaker av tjenester til å bli arbeidsleder med de krav og plikter som må ivaretas i BPA-ordninger. Målet er at arbeidsleder får et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Tone har mange års erfaring som arbeidsleder i egen BPA-ordning og som foreleser på Grunnkurs for arbeidsledere i regi av RO (se Referanser).

VilVidere vet mye om utfordringer knyttet til å ta arbeidslederansvar og om kommunenes utfordringer ved å gi ansvaret.

Kopirett © 2021 Vilvidere.no. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer